Czech English German

TMVSS Veterinary

TMVSS Veterinary je produkt určený pro všechny chovatele dobytka, který stálým dohledem na jednotlivé kusy pomáhá udržet zdraví celého stáda.

Moderní prvky precizního zemědělství jsou v chovech hospodářských zvířat postaveny na monitoringu jednotlivých faktorů ovlivňujících produkci, životní projevy a zdravotní stav. Moderní společnost se zajímá nejen o bezpečnost a kvalitu potravin, diskutuje o principech udržitelného zemědělství, zajímá se o zdraví chovaných zvířat a zajištění dobré životní pohody, při přijatelném dopadu živočišné výroby na životní prostředí. Z těchto a dalších důvodů roste potřeba monitorovat mnoho proměnných ukazatelů.

Jedná se o multidisciplinární přístup hodnocení lokomočního skóre či zdravotního stavu končetin, který vychází z definovaných dat pořízených stacionárním termografickým systémem firmy TMV SS, spol. s r.o. Výběr hodnocených veličin je u živých organismů složitý, neboť je jejich variabilita způsobena přirozenou biologickou variabilitou. Ačkoli jsou biologické procesy zvířat poměrně složité, je možno využít automatizované systémy, tedy on-line monitoring a on-line hodnocení těchto procesů. Celý systém se opírá o prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat, s cílem ranné diagnostiky onemocnění končetin krav. Zaměření na končetiny si klade za cíl včasně diagnostikovat a omezit výskyt onemocnění končetin skotu, která patří mezi nejbolestivější onemocnění. Mimo to mají úzkou vazbu na užitkovost, parametry reprodukce a celkový zdravotní stav. Výkonným nástrojem testovaného procesu je plně automatizovaný a neinvazní sběr dat, který nijak neomezuje hodnocená zvířata a probíhá automaticky bez potřebné obsluhy. Využívané termografické měření probíhá po automatickém načtení kusu RF-ID identifikátorem při průchodu krav kolem kamery, aniž by toto online měření narušovalo pohyb zvířete nebo mu způsobovalo bolest, či jakýkoli stres. Smyslem tohoto technického nástroje je nahradit práci chovatele a využití každodenního, mnohdy dokonce vícečetného automatického sledování jednotlivých kusů. Pro přesnou identifikaci dojnic se tedy využívá identifikace, kterou farmy disponují pro identifikaci krav v dojírně či v krmných boxech.

projekt PRV – Inovace 16.1.1. – č.: 17/005/1611a/453/00011